För att tillgodose våran höga krav på kvalitet, produceras trummor och aktertrummor på vår egen plastfabrik Bjästa Plast AB i Sverige. På så sätt har vi full kontroll över hela produktionsprocessen. Bjästa Plast producerar också våra stabilisatorvingar, samt en rad andra specialprodukter till andra branscher. Våra trummor och aktertrummor är av mycket hög kvalitet med lång levnadstid. Trummorna levereras i anpassad godstjocklek för varje enskild modell.