Propelleraxlar

Produktinfo

Sleipner High-Line Propelleraxlar

Propelleraxeln överför motorns kraft till propellern. Det är därför viktigt att den produceras i bäste stålkvalitet, och att den blir riktigt dimensionerad i förhållande till ­motorstyrka och propellerstorlek. Propelleraxeln är konisk i akter­änden och levereras med kil för propellern. Propellermutter och låsbricka beställs separat.
Sleipner propelleraxel levereras standard med ISO kon i hänvisat till tabellen under fliken AXELKON. Specialkon kan levereras på bestilling efter mått.

Specifikationer

  • Levereras i bästa stålkvalitet 2387
  • Överlägsen styrka
  • Mycket motståndskraftig mot korrosion
  • Propelleraxlar levereras i 25/30/35/40/45/50/60 mm diameter
  • Lagerförs i 1,5 / 2,0 / 2,5 m längder
  • Levereras färdig med kon och kil
  • Propellermutter beställes separat
  • Propelleraxellängder och kon kan också levereras efter specialmått
  • Propelleraxlar kan levereras i längder upp till ca. 5,5 meter

Axelkon

Översikt Över ISO standard på koner i mm

ISO kon propellaksler

Sleipner lagerfører propellaksler med standard ISO kon, men kan også levere akslinger med andre mål på bestilling. Oppgi målene fra tegningen over ved forespørsel.

ø D ø d M x T C K H B*
25 19,5 16x1,5 25 55 45,2 3,5 6
30 22,5 20x1,5 30 75 56,2 4 8
35 26,5 24x2 33 85 63,2 5 10
40 30,5 24x2 35 95 80,2 5 12
45 34,5 33x2 40 105 90,2 5,5 14
50 38,5 36x3 45 115 90,2 5,5 14
60 46,5 45x3 55 130 110,2 7 18

Beräkning av axeldiameter

Diagram för Beräknnig av High-Line propelleraxlar

Beregning av propellaksel

Diagrammet bygger på Lloyd’s krav för fritidsbåtar upp till 15 m. Diagrammet ger endast vägledande minimivärden. Propelleraxellängd, diameter, varvtal och avstånd mellan lagringspunkter måste utvärderas och beräknas för varje enskilt fall.

Man behöver följande data för att använda diagrammet:

Steg 1:

A: Motorns propelleraxeleffekt i kilowatt (kW)

B: Propelleraxelns varvtal/minut (motorns varvtal dividerat med utväxling i backslag)

För att omvandla hk till kW multiplicera med 0,7457

Steg 2:

L(M) = Största avstånd mellan propelleraxelns lagringar. Vid montering av flexibel koppling reduceras denna längd med 50%

ØD/rpm: Propelleraxelns diameter dividerad med axelvarvtalet ØD = mm