Side Power Steering

Sleipner levererar kvalitetsrattar från Holländska Stazo, som har producerat rattar helt sedan 1931. Alla våra rattar passar naturligtvis på våre rattpumpar.