Zinkanoden är monterad i änden av propellermuttern, så att den kommer i direkt kontakt med både propellern och propelleraxeln. Detta är det mest optimala sättet att skydda propeller/axel mot korrosion. Zinken är utbytbar, och bytes vanligtvis varje år. Om det skulle vara ont om plats så att det inte kan monteras mutter m/zink kan vi också leverera mutter u/zink. Alla propellermuttrar levereras med mm gängor. Kompletteras med låsbricka för låsning av propellermutter.