Radice Propellere

Nordens största lager av bronspropellrar

En av båtens viktigaste komponenter är propellern. För att uppnå maximal hastighet på båten är det helt avhängande av att propellern är riktigt dimensionerad och har riktig utformning samt en riktig bladarea. En fel dimensionerad propeller kan förorsaka sämre prestanda i hela fartregistret, högre ljudnivå, vibrationer, sämre bränsleekonomi, samt att manövreringsegenskaperna kan bli väsentligt reducerade.

Ett stort utbud av olika propellermodeller gör att vi kan leverera den rätta propellern till de flesta båttyper. Vi kan också leverera original propellrar till de flesta Engelska båtar, så som Princess, Fairline och Sunseeker. Vid vårt lager i Fredrikstad lagerför vi ett stort antal tre och fyrbladiga propellrar som kan levereras omgående. Vi har också verkstad där vi kan anpassa propellern till de flesta axeltyper.

Våra Radice propellrar är utvecklade och producerade i Italien, av en av Europas största propellerproducenter. Firman startades upp 1919 och har sedan dess levererat mekanisk kvalitétsutrustning till den maritima marknaden. Produkterna säljs över hela världen och ISO 9001 certifieringen är en av många faktorer som reflekterar producentens fokus på kvalité. Radices propellrar levereras i en bronslegering av hög kvalité och de olika bladprofiler gör propellrarna mycket effektiva.

Sleipner har lagerfört Radice propellrarna sedan 1978 och har nordens största lager av bronspropellrar.


Val av propell

Att välja propeller till sin båt kan vara mycket besvärligt, så man bör därför kontakta experter på området för att få en riktig beräkning gjord. Beräkning av en propeller bygger inte bara på teoretiska formler, utan också mycket på erfarenhet, vilket gör det så speciellt. En propeller definieras genom diameter, stigning, antal blad, bladarea, höger eller vänstergående och axeldimension.

Det första man måste veta för att välja propeller är vilken typ av båt det är fråga om, och vanligtvis delar man in båtar i tre huvudgrupper:

1

Deplacement-båtar

Det är båtar med s.k. deplacementskrov (d.v.s. skrovet undantränger lika mycket vatten som båtens vikt även med fart). Dessa båtar har en begränsning när det gäller fart oavsett hur stor motor man monterar. Typiska deplacementbåtar är snipor, tunga båtar, segelbåtar och båtar med små motorer.

2

Halvplanande båtar

Det är båtar med relativt stora motorer och moderat vikt, och som har en skrovform som gör att de börjar att glida på vattnet och börjar närma sig planande båtars gång i vattnet.( Vanligt fartområde är från 13 till strax över 20 knop.)

3

Planande båtar

Är båtar med skrov utformade som ett V och har längsgående steglister. De har stora motorer i förhållande till vikt, och de glider uppe på vattnet. Största delen av båtens vikt bärs av vattnets hydrodynamiska lyftkraft, och det är bara en del av skrovet som är i beröring med vattnet, något som gör att friktionen mot vattnet reduceras och farten ökar. För att få reda på den rätta dimensionen på propellern måste först diametern räknas ut.

Diameter och stigning blir nästan alltid angiven i tum (1tum=2,54cm).

Diameter

Följande data måste uppges:

A

Motorns effekt i kilowatt (KW)

eller hästkrafter(HK)

B

Propelleraxelns varvtal (RPM)

D.v.s. motorns varvtal dividerat med backslagets utväxling( reduktion)

C

Vilken typ båten

och båtens hastighet

Stigning

Propellerns stigning är den teoretiska distans båten flyttar sig vid ett varv på propellern. För att finna rätt stigning på propellern är det båtens fart som ligger till grund samt propelleraxelns varv/ min.

Ingen propeller som arbetar i vatten är 100% effektiv och skillnaden mellan teoretisk hastighet och verklig hastighet kallas propellerns slipp. Propellerns slipp anges i procent och kan variera väldigt mycket från båttyp till båttyp och är beroende av hur lätt eller tungt båten glider i vattnet.

Antal propellerblad

Generellt kan man säga att man normalt använder 2-blads propeller till segelbå- tar, 3-blads propeller till deplacement- båtar och 4-blads propeller till halv och helplanande båtar.

Propellerns rotationsriktning

För att bestämma propellerns rotationsriktning kan man stå bakom båten då den ligger på land, och se mot propellern. Roterar propellern, när växeln står i framåt, moturs, är detta en vänsterpropeller(kallad LH), roterar den däremot medurs är det en högerpropeller (kallad RH).

Placering och installation

Sleipner rekommenderar montering med dessa minstamått för att upprätthålla god effekt och undgå oönskat ljud från propellern:
Propell montering minstemål Sleipner Radice
A = d x 0,1   min. 50 mm
B = d x 0,06
C = d x 0,1
D = d x 0,2
E = 0,5 til 1 x axeldiameter

(d = propellerdiameter)

Kon

Vid beställning av propeller uppge dessa mått i mm (med 1 decimal): A, B, G, F, E

Propellkon skisse for bestilling

Radice Propeller 2-blad

Vis kategori

Radice Propeller 3-blad

Vis kategori

Radice Propeller 4-blad

Vis kategori

Radice Propeller 4-blad Skewback

Vis kategori