Styrning för Yrkesfartyg

Side-Power PS600

Pumpaggregat PS600

Nyutvecklad robust servostyrning för yrkesbåt. Vi har konstruerat en styrning med konstantgående el-hydraulisk pump och ventil för inkoppling av autopilot och joystick. För manuell styrning kan en hydraulisk rattpump anslutas. Unikt för vårt system är att den inkopplade roderlägesgivaren ger automatiskt ändstopp, därmed minskas ändlägeskrafterna avsevärt. Kraftig konstant gående pump med ventil och autostop funktion ger många år av problemfri drift under alla förhållanden.

Kan levereras i 24V DC och 230/400V AC.