Gori 2-blads Foldingpropeller

Gori 2-bladig foldingpropeller används på segelbåtar med motorer på upp till ca 60 hk, och levereras i 7 storlekar med varierande stigning. Från 11,5" till 18", för axelinstallation och segelbåtsdrev, i höger eller vänstergående.
Synkroniserade blad

De synkroniserade bladen säkerställer att bladen alltid öppnas och stängs synkront, något som ger mindre vibrationer både framåt och bakåt. Vid segling foldar sig bladen automatiskt samman.

Full fart under segling

Tester har visat att den 2-bladiga Gori foldingpropellern i vissa situationer kan reducera båtens vattenmotstånd med uptill 35%. Detta ger en hastighetsökning på en knop under segling.

Full fart framåt

Tester har visat att den 2-bladiga Gori foldingpropellerns verkningsgrad är bättre än de flesta 2- eller 3-bladiga vridbara propellrar och foldingpropellrar.

Full kraft bakåt

Vid tester har Gori's 2-bladiga foldingpropeller visat sig vara jämnbördig eller bättre än de flesta 2- eller 3-bladiga fasta propellrar.

Segelbåtsdrev

Propellern levereras med en nyutvecklad säkerhetskoppling med inbyggda gummielement som absorberar stötar, och som isolerar den från drevet. Detta är ett krav från motortillverkarna.

Gori foldingpropeller för drev levereras till de flesta segelbåtsdrev, t.ex. Bukh, Sonic, Yanmar och Volvo Penta. Volvo Penta 50S/100S segelbåtsdrev.