Gori 3-bladig Foldingpropeller

Den 3-bladiga Gori foldingpropellern markerar ett teknologiskt och funktionellt steg framåt i utvecklingen av propellrar till segelbåtar. Nu kan såväl större segelbåtar som motorseglare dra nytta av foldingpropellerns fartfördelar under segling, kombinerat med fasta propellrars tryckkraft för motor. Passar till båtar med motorer från 10 hk till 300 hk.
Unik "Overdrive" - funktion

Den 3-bladiga Gori foldingpropellerns konstruktion låter båtföraren välja mellan två olika stigningar på propellern vid körning framåt. Detta innebär att man uppnår bättre framdrivning vid olika hastigheter. Val av stigning sker enkelt via båtens gashandtag.
Se funktionsmått här »

Mer effektiv

Effekten tål en jämförelse med 3-bla- diga fasta propellrar. Tester har visat att den 3-bladiga Gori foldingpropellern har väsentligt större effektivitet både framåt (+11%) och bakåt (+6.5%) än vridbara segelbåtspropellrar.

Under segling

Propellerns design förhindrar att t.ex. tång eller något annat kan fastna på propellern. Tester visar att en 3-bladig Gori foldingpropeller har betydligt lägre vattenmotstånd än konkurrenterna. Detta medför en betydande fartökning under segling.