Hydrauliska Thrustere

Side-Power SH Thruster Serien

Produktinfo

Kompletta system. På grund av en rent praktiska begränsningar på hur mycket effekt som kan tillföras en elektrisk bogpropeller med DC motor, är inte detta ett alternativ för stora fritidsbåtar och arbetsbåtar med stora effektbehov på en bogpropeller.

Complete System Diagram

Större effekt och möjlighet till kontinuerlig drift gör att hydrauliska bogpropellrar är den ideala installationslösningen på yrkesbåtar och stora fritidsbåtar som är tunga att manövrera. Med ett bra dimensionerat hydrauliksystem är kontinuerlig drift och steglös effektkontroll några utmärkande fördelar.

Med modeller och tryckkraft från 100kg till 1400kg för installation både i fören och aktern erbjuder Sleipner ett brett urval för yrkesbåtar och lyxyachter. För att alla de hydrauliska komponenterna ska vara kompatibla och hålla samma höga kvalitet kan vi erbjuda kompletta hydraulikanläggningar med garanterad funktion. Alla system levereras färdiga för att ge enklast möjliga montering och högsta grad av kvalitet och säkerhet.

Varför Side-Power

Ett hydrauliskt bogpropellersystem är det naturliga valet när man önskar längre körtid eller kontinuerlig drift. Sleipner designar kompletta hydrauliska bogpropellersystem med fokus både på utveckling för fritidsbåtar och driftsäkerheten som krävs för yrkesbruk.

För manga fartyg är ett hydrauliskt system ekonomiskt fördelaktigt då man kan driva en mängd olika system ombord från en central kraftkälla i stället för att ha en kraftkälla för varje enskilt system ombord. Typiska system som drivs via hydraulik är ankarspel, stabilsatorer, kranar och vinchar.

Det finns många sätt att designa ett hydrauliskt system på och några lösningar är bättre än andra för ett unikt system. Side-Power systemet är designat för att vara så flexibelt som möjligt för att kunna anpassas till varje enhet som önskas att driva från en central kraftkälla. På Sleipner har vi lång erfarenhet med att planlägga och bygga system. Våra ingenjörer och säljpersonal konstruerar dagligen nya system för alla slags båtar.

Side-Power Hydraulic Thruster Systems
Side-Power Hydraulic Thruster Systems
Side-Power Hydraulic Thruster Systems

En ledande producent!

Genom flera år har Side-Power varit märket konkurrenter vill kopiera. Eftersom utveckling och produktion av bogpropellrar har varit vår bärbjälke genom flera decennium, kommer många skeppare världen över kunna veta om produktens höga prestanda och tekniska konstruktion. Byggs av båtfolk för båtfolk och på så sätt kommer du kunna hitta noga utvalda komponenter i våra produkter. Vi sätter mycket höga krav på driftsäkerhet och producerar våra komponenter med toppmoderna maskiner på vår ISO-certifierade fabrik i Fredrikstad, Norge. Många ledande båtbyggare världen över väljer kompletta hydrauliksystem från Side-Power, både för fritidsbåtar och för högt krävande användning i yrkesbåtar och mycket känt av många som det ledande märket i branchen.

"Nyckelfärdiga system"

Side-Powers hydrauliska system är konstruerat för att ge optimal prestanda, lång livstid och enkel installation. Därför planläggs systemet i förhand med kunden så att alla komponenter kan optimeras för de olika enheterna systemet skal driva. Varje system skräddarsys och levereras färdigbyggt och testat med alla komponenter på tanken installerade och klara. Detta sparar installationstid ombord i båten och minimerar möjligheten för fel.

 

Full dokumentation

Side-Powers hydrauliska system leveras med alla nödvändiga ritningar, installationsmanual, uppstartsprogram, servicemanual och systemspecifikationer för att säkra en korrekt installation och korrekt framtida service.

 

Säkerhet

Att skydda besättningens säkerhet har alltid högsta prioritet hos Sleipner. Alla Side-Power bogpropellrar har säkerhetsutrustning inkluderat som standard för att skydda mot användar- eller mekaniska fel och minimerar således den potentiella risken. Alla Side-Power bogpropellrar är kompromisslöst byggt för proffessionellt användande.


 • Mekaniskt skydd av växelhus med flexibel koppling
 • Elektroniskt skydd mot snabb ändring av körriktning
 • Säkerhet mot oavsiktlig körning i kontrollpanelerna
 

Prestanda

Sleipner investerar stora resurser till utveckling och produkttestning, vilket vi menar är en av de viktigsta grunderna till att Side-Power är det ledande varumärket i dag. Nu kan också större fartyg dra nytta av denna utvecklingen som har resulterat i en kostnadseffektiv produktion av mycket robusta och effektiva bogpropellrar.


 • Lång erfarenhet av utveckling med tekniska framsteg
 • 5-blads komposit eller NiBrAl propeller
 • Förbättrad effektivitet med strömlinjeformade växelhus
 • Hög effektivitet och tryckkraft i små kompakta tunneldiametrar
 • Endast högkvalitativa hydraulikkomponenter från kända producenter som Parker Hannifin, Sauer Danfoss, Bosch Rexroth och Bowman används
 

Driftsäkerhet

Många av världens ledande båtbyggare har använt Side-Power i åratal. De vet av erfarenhet att de kan lita på produktens prestanda och pålitlighet, år efter år!


 • Produceras, monteras och testas i vår ISO-certifierade fabrik i Fredrikstad, Norge.
 • Mycket erfaren utvecklingsavdeling
 • Endast de bästa materialer och komponenter används
 • Kvalitetskontroll på alla komponenter
 • Världsomfattande support
 • 2 års fabriksgaranti

Hydrauliktank

Bogpropellern är normalt den mest krävande konsumenten bland de hydrauliska delarna ombord, så det är viktigt att systemet är korrekt byggt och dimensionerat.
Image

Ett Side-Power hydraulsystem

Är särskilt utformad med ultimat flexibilitet för att stödja andra hydrauliska delar som kan finnas ombord.

De har utformats med samma stränga normer som alla andra Side-Power delar med fokus på:

 • Pålitlighet
 • Säkerhet
 • Prestanda
 • Enkel och säker installation
 • Enkelt underhåll

Den kanske viktigaste egenskapen hos ett komplett hydraulsystem är att det skall levereras så redo som möjligt för installation. Ett Side-Power system kräver endast externa hydrauliska och elektriska inkopplingar (som endast kan göras ombord), vilket sparar tid och besvär för installatörer. Ett Side-Power System levereras med alla nödvändiga ritningar, installationsmanualer, systemupstsartmanualer, servicemanualer etc. för att säkerställa en enkel och korrekt installation, ökad livstid samt tillförlitlighet och servicevänlighet.

Tank funktioner / specifikationer
 • Pulverlackerad i rostfritt stål
 • Mjuka gummitassar för att undvika vibrationsbuller på durk monterade tankar
 • Skvalpskott som minimerar risken med luft i oljan
 • Vinklad botten med avtappningsplugg vid lägsta punkt på tankar som monteras på durk
 • Alla interna hydrauliska anslutningar på tanken är förmonterade
 • Alla interna elektriska anslutningar för bogpropeller är färdigkopplad, redo att plugga i med förlängningskablar
 • Tillval; temperaturkontrollerad vattenpump för oljekylare

Kylning och filtrering

Det är viktigt för livslängden och tillförlitligheten hos ett hydraulsystem att oljan förblir ren och inom acceptabla temperaturer för att undvika överdrivet slitage eller skador på komponenterna i systemet, för att uppnå detta är Side-Power systemet utformat med följande:
Cooling and Filtration system

Dubbla interna

oljekylare (tillval) *

Luftfilter

I ventilations lock

Högtrycksfilter

Med servicemätare

Returfilter

Med servicemätare

Oljepåfyllning

Med filter

Ytterligare oljekylare

för extra kylning (tillval) *

* En hydraulisk driven vattenpump för oljekylaren finns att tillgå

Ventilsystem
 • Säkerhetsventil på matningen skyddar systemet mot övertryck
 • Kan byggas ut för att kontrollera upp till sju hydrauliska enheter ombord
 • Individuella tryck och flödes justeringar (förinställd) för alla komponenter
 • Chockventil på utgångar till alla komponenter
 • Hydraulisk flödeskurva specialiserad för bogpropellerns moduler för att matcha propellerns dragkrafts kurvor (proportionella kontrollerade system)
 • Manuell aktivering av varje konsument för enkel service och vid felsökning
 • Identifiering av varje ventil för hänvisning till fabriksspecifikationerna

Informations- och varningssystem

För säkerhet och enkel service finns flera informationskällor och varningar på tanken.
Information adn Warning System

Oljenivå och temperatur­mätaren

på tanken

Elektriska larmutgångar

För oljenivå och temperatur till Side-Powers manöverpaneler med larm, ljus och ljud

Båda filtren

Har mätare som indikerar tillståndet på filter och när de behöver bytas

Manometer

På ventilen visar oljetryck från pumpen

Hydraulikpump

Side-Power hydraulsystem använder sig nästan uteslutande av variabla deplacementpumpar, lastavkännande (load sense). Dessa erbjuder en hög nivå av tillförlitlighet, effektivitet och flexibilitet utan att skapa onödiga buller samt eliminera behovet av stora tankar och oljekylningssystem.
Kraftförse ett system

En bogpropeller är nästan alltid den mest effektkrävande delen av det hydrauliska systemet. Därför måste det hydrauliska system et dimensioneras efter denna förbrukare. Genom extrem god kunskap på just bogpropellrar kan vi designa det perfekta hydraulsystemet.

Load Sense Pump Example

Fördelar med lastavkännande systemet

En av många lastavkännandepumpar som erbjuds av Side-Power
 • Pålitlig och väl beprövade system
 • Ger enbart flöde och tryck som faktiskt behövs vid tidpunkten
 • Den lastavkännande styrningen av pumpen är mer tillförlitlig än en elektrisk koppling
 • Låg värme och energiförluster
 • Hög verkningsgrad, kolvpumpar
 • Låg ljudnivå i både drift och standby-läge
 • Gnistskyddad för montering i gas & bensin utrymmen
Normala kraftkällor för hydraulpumpar
 • Framdrivningsmotorer eller backslag
 • Generator, hjälpkärra
 • Växelströmsmotor

Hur ansluts och kraftförses hydrauliska pumpar

Det vanligaste sättet att montera pumpar är på ett PTO (Kraftuttag).

Detta är något vi föredrar om det är tekniskt möjligt, eftersom allt sedan matchas ihop med standarder så att kopplingen blir säker och tillförlitlig. Om det inte finns något kraftuttag, är det normalt att montera pumpen med en konsol i framkant av motorn via en flexibel koppling. Vissa använder också remdrifter, men vi föredrar att inte göra det på grund av den höga vridmoment som behövs av ett bogpropellersystem. Ett annat alternativ är att driva den hydrauliska pumpen genom att använda en växelströmsmotor. Nedan kan du se några exempel på dessa installationsmetoder.

PTO montering av pump
Frontmonterad pump
AC Power Pack

Vad är "lastavkännande"?

Lastavkännande innebär att pumpens deplacement justeras med en hydraulisk ventil som justerar slaglängden på kolvarna.

Ventilen kommer kontinuerligt känna om det finns ett behov av mer flöde eller tryck till alla konsumenter i systemet och justera pumpen därefter. Detta innebär att det inte är nödvändigt att förlita sig på elektriskaktivering eller att ha stora volymer av olja som pumpas runt båten ständigt.

Tunnel Thrustere

Vis kategori

Nedfellbare Thrustere

Vis kategori