Produktinfo

I många år har Sleipner erbjudit ett urval av Side-Power´s motorer i ett gastätt och vattentätt utförande, så kallade IP-klassade motorer. Nu är andra generationen här med fler funktioner och modeller.

Hög säkerhets standard

För att kunna erbjuda pålitliga och säkra motorer till ännu fler båtar bygger vi dessa enheter för akterpropeller installationer i båtar som kräver en vatten eller gastät motor. Detta är ett måste om motorn kan komma i kontakt med bensinångor, andra gaser eller vatten. Motorerna är helt täta och gnistsäkra (ISO8846) för att kunna installeras i samma utrymme som en bensinmotor, bensintank eller en batteribank.

För att göra gastäta och gnistfria motorer bygger vi in hela motorn med reläer i ett kompositplastmaterial som förseglas och tätas hermetiskt Huvudströmsanslutningar och kontrollkablar är redan utdragna genom höljet via helt täta genomföringar så att anslutningen kan göras på ett fuktsäkert ställe.

En stor fördel med dessa motorer är att de inte tar skada av vatten som kan samlas i kölsvinet på en båt. Detta vatten stänker lätt upp och skadar en standardmotor. Vid en akterpropellerinstallation måste därför aktre delen av kölsvinet hållas torr, alternativet till arbetskrävande omändringar i aktern är att montera en IP-klassad motor.

Galleri

IP specifikationer

  • Certifierad efter ISO8846 gnistsäker standard.
  • Vattentät (inte nersänkbar).
  • Syrafasta rostfria kabelgenomförningar.
  • Producerad och levereras som en hermetisk sluten enhet.
  • Installatören behöver inte montera ihop enheten för att eliminera risken att bibehålla tätheten.
  • Färdig ”plug and go” kontrollkabel.
  • Den hermetiskt tätade motorboxen kan öppnas för service om det är nödvändigt.
  • Finns i SEP-IP (PRO) med DC steglösb fartkontroll.