NY SERIE FJÄRRKONTROLLER FRÅN SLEIPNER

New Side-Power 8-channel remote

Den nya RC-2 serien inkluderar nu också en helt ny 8-kanals fjärrkontroll, RCT-23E för kontroll av upp till 4 enheter som t.ex. dubbla bogpropellrar och dubbla ankarspel från en och samma fjärrkontroll. Både hårdvaran och programvaran i den nye serien har blivit betydligt uppgraderat. Alla modellerna sänder på 868 MHz frekvensbandet som har mindre konflikter från andra sändare i närheten.

Den nya RCR-2E mottagaren är helt nydesignad, med lösa tillkopplingar som är kompatibla med Sleipners 4- och 5-ledar system till alla Sleipner bogpropeller- och ankarspelsmodeller. Det finns också en egen modell för PRO och retract enheter som använder S-link™ kopplingar mellan komponenterna.

Funktionaliteten på de nya enheterna är identisk med existerande modeller, men den nya versionen har ett annat tillvägagångsätt för para ihop sändare och mottagare, vilket är i detalj beskrivet i manualen.

På grund av denna omfattande uppgradering av enheter i RC-2 modellerna, så kommer inte enheterna vare kompatibla med de äldre RC-1 kontrollerna. Därmed måste både sändare och mottagare i ett existerande system bestående av antingen RC-1 eller RC-2 komponenter, och inte en blandning av dessa. De olika modellerna är, som tidigare, sålda som kompletta kit, och kommer levereras färdig programmerade. Extra sändare (fjärrkontroll) beställs separat.