Wallas - strömforbrukning

All elektrisk utrustning på båten strömförsörjs från motorn och från en batteribank, eller från ett eluttag vid bryggan. Wallas rekommenderar med andra ord att du använder så lite batterieffekt som möjligt. En 22 Dt behöver på högsta effekt endast 0,9 A för att ge värme på 2,2 kW. Wallas värmare är utformade för att bevara värmen också när strömförsörjningen är så låg som möjligt.

Hur mycket är mindre?
En traditionell båtlampa på 12 W kräver 1,0 A, medan Wallas 22 Dt endast kräver högst 0,9 A. Det innebär att du med 1 Ah kan få 2,44 kW värme. (Notera att Ah är en energienhet och inte en tidsenhet).