Wallas Garanti

Vi ger 2+1 års garanti för alla våra produkter. Du får ett kostnadsfritt extra år om du registrerar din utrustning på http://www.wallas.fi/takuu. Vi använder uppgifterna för att utveckla ännu bättre båtvärmare och båtspisar för dina framtida behov!

Wallas kvalitet omfattar alla produktaspekter. Alla våra definitioner för forsknings- och utvecklingsspecifikationer har utarbetats med hjälp av tester vid vår referensmätningsvägg. Referensmätningsväggens ledningar motsvarar en verklig båtinstallation med maximala slang- och utloppslängder. Alla våra mått och inställningar för forskning och utveckling fastställs därför i en verklig miljö som motsvarar den faktiska miljö där våra produkter används. Väggen används också för våra kvalitetstester vid tillverkningen.

 

wallas extra garanti

wallas produkt testing


Varje enskild spis, värmare och ugn har testats och provats före leverans till kunden. Vi mäter mängden förbränningspartiklar och om nödvändigt justeras parametrarna så att produkterna utan undantag fungerar i alla båtmiljöer och under alla omständigheter.

Vår forsknings- och utvecklingsavdelning har också ett testlaboratorium på fabriken där utrustningen testas under extrema och hårda förhållanden.
 


I testlaboratoriet testar vi:

Igångsättning vid -25 °C (-13 F)
För riktiga fiskare slutar inte fiskesäsongen bara för att vattnet täcks av ett tunt istäcke. Temperaturen i Finland är oftast under noll mellan december och februari. Därför måste alla våra produkter kunna sättas igång också under dessa förhållanden.

Livstid

  • Igångsättnings- och avstängningscykeln säger mycket om en produkts livstid. I detta test sätts våra värmare igång varannan timma och är igång i en halvtimma och kyls sedan ned i en timma. När vi utformade våra dieselvärmare var kravet att en värmare måste kunna användas på nätterna och helgerna och utan service under en sammanhängande period på två månader, och under denna tid kunna sättas igång och stängas av varannan timma. Detta motsvarar upp till 720 igångsättningscykler, vilket motsvarar 45 års användning för en genomsnittlig båtägare i Finland.
  • Vi utförde även ett tvåmånaderstest där värmaren var igång hela tiden (även om detta inte rekommenderas i instruktionerna i användarmanualen). Detta motsvarar en 36 år lång användning för en genomsnittlig finländsk båtägare. Den genomsnittliga finländska båtägaren använder sin båt omkring 40 timmar per år.

Vindresistens

  • Rökgasgenomföringarna har testats i en vindtunnel och på båtar med en hastighet på 35 knop.

Vibrationsstresstest

  • Med vibrationstestet utsätter vi enheten för 1-200 Hz mekaniska vibrationer med 1 cm spännvidd. Detta test garanterar att produkten inte skakar och att den fungerar som den ska när båtmotorn är igång.

Test av jämn värme

  • I detta test mäter vi hur värmaren reglerar uppvärmningseffekten med hänsyn till inom- och utomhustemperaturen. När utomhustemperaturen ändrades med 20 C, bevarade värmaren laboratorievärmen inom 0,6 C från den önskade temperaturen på 22 C.

Rampspänningstest

  • Spänningen ändras hela tiden på båten, särskilt med stora utombordsmotorer. Vi har kontrollerat att våra värmare fungerar stabilt vid 11-15 V. Spänningstesterna omfattade även spikisolering för våra kretskort.

Våra erfarenheter sedan 40 år gör att vi vet att laboratorietesterna inte ger hela sanningen. Därför använder vi utvalda betatestare i våra forsknings- och utvecklingsprocesser.

När väl dessa tester har utförts och godkänts kan vi garantera att Wallasprodukten är redo för marknaden och vi ger därför totalt tre års garanti.