Support

På Sleipner förstår vi hur viktig det är att få hjälp så fort som möjligt. Speciellt då båtlivet i Sverige är så säsongsbetonat. Dessvärre betyder det också att hela den maritima näringen som levererar varor och tjänster till fritidsbåtar delvis är underbemannad under denna period när belastningen är som störst. När detta är sagt, vill vi att ni ska veta att vi gör allt som står i vår makt för att hålla er på sjön, i ett av världens vackraste farvatten!

Vi vill påminna om att vanlig praxis vid förfrågan av service eller reparation skall hänvisas till den återförsäljaren där ni har köpt produkten. Det lönar sig ofta att dubbelchecka manualen efter information som kan löse problemet direkt och eventuellt spara en demontering.

 

Retur av vara

Det skall vid varje tillfällen av varuretur, oavsett orsak, uppges referensnummer tydligt markerat på paketet. Mottagna packet utan referensnummer kommer att returneras avsändare med vändande gods, denna returfrakt belastas kund. Referensnummer får ni av oss. Vid eventuell reklamation skall även kvittokopia medfölja i paketet.

Snabblänkar