Bog/Akterpropeller

Side-Power

Världsledande Thruster Systems från Side-Power!

Det är kanske lätt att tänka att en bogpropeller bara är en simpel elmotor med en propeller på, och att det kanske inte är så noga vad man väljer. Men det är större skillnader än vad många tror. Sedan vi utvecklade vår första bogpropeller för över 30 år sedan, har vår utvecklingsavdelning ständigt förbättrat, effektiviserat och förnyat våra produkter för att ligga i toppen när det gäller innovationer, driftsäkerhet och pålitlighet. Därför väljer ledande båtbyggare över hela värden Side-Power i sina båtar – år efter år!

 

Dragkraft

Side-Powers höga dragkraft är ett resultat av många års kontinuerliga tester och focus på produktutveckling.

 • Propellerkunskap
 • Lättvikts propeller i kompositplast
 • Egenutvecklade elektromotorer byggda från grunden som bogpropellermotorer
 • Hydrodynamiskt utformade växelhus
 

Installation

Från vårt samarbete med många båtbyggare har vi hämtat erfarenhet och utvecklat produkter som ska säkra en enkel och korrekt bogpropeller installation.

 • Kompakta enheter
 • Färdiga kabelskor på alla kontrollkablar
 • Lättillgängliga huvudströmsterminaler på motorn
 • Manöverpaneler som är enkla att placera och montera
 • Enkel och säker propellermontering med nylockmutter
 • Akterpropellersatser i glasfiber/kompositplast
 • Lättåtkomliga zinkanoder
 • Permanentsmorda växelhus
 

Säkerhet och pålitlighet

Att måna om båtens och besättningens säkerhet har alltid högsta prioritet hos Sleipner. Alla Side Power produkter har säkerhetsutrustning inbyggt som standard för att skydda mot användarfel eller mekaniska fel. Utrustningen hjälper till att begränsa skador om oturen skulle vara framme. Alla Side Power är byggda med kvalitet fullt ut, precis som förväntas av utrustning för yrkesbåtar.

 • Överhettningsskydd av motor
 • Mekaniskt överbelastningsskydd av växelhus
 • Självlåsande kabelanslutningar
 • Extra isolation på invändiga kopplingar för slitage och värmemotstånd
 • Reläkåpor av ej brännbart material
 • Alla kontrollpaneler har "barnsäkring" för att aktivera, och automatisk avstängning via en timerfunktion
 • All produktion, montering och kvalitetskontroll görs på fabriken i Fredrikstad
 • 2 års garanti
Galleri
SidePower Thrustersystemer Gallery 1 SidePower Thrustersystemer Gallery 2 SidePower Thrustersystemer Gallery 3 SidePower Thrustersystemer Gallery 4 SidePower Thrustersystemer Gallery 5

Konstruksjon

Side-Power kvaliteten - resultatet av 30 års evolusjon!

Side-Power SE series benefits

Side-Powers egenutviklede elektromotorer

yter maksimal effekt under de forhold som råder på sjøen

Egenutviklede innslagskontakter

for å sikre korrekt funksjon og gi lengst mulig levetid på hovedreleet

Side-Powers patenterte IPC-system

gir automatis beskyttelse mot problemer og komplikasjoner som kan oppstå i alle strømsystemer med relativ høy ampere i forhold til spenningen

Automatisk forsinkelse

mellom skifte av kjøreretningen for å beskytte motor og gir-etappe

Girhus og elektromotor er galvanisk skilt

Sannsynligheten for alvorlig feil på grunn av overledning eller kortsluttning reduseres

Kompakte, hydrodynamiske girhus

minimerer vannmotsstanden og reduserer kavitasjon

Sinkanoder

på enden av propellene er enkle å skifte ut uten å demontere selve propellen

Lette og sterke Q-propellere

i komposittplast å gir maksimal skyvekraft og lav støy.

CNC maskinert

og montert til perfekte toleranser

Herdede spiralskjærte drev

gir lengre levetid, mindre støy og et mer kompakt girhus enn konvensjonelle drev

Fabrikksfylte girhus

gir enkel montering og mindre vedlikehold. Olje med høy kvalitet og spesialtetninger sikrer lang levetid

Lukkede releer

forhindrer at støv og urenheter kan trenge inn i releet

Lett tilgjengelige

hovedstrømstilkoblinger gir lettere tilkoblingav hovedstrømskabler

Termobryter

stopper thruster hvis stor varmeutvikling skulle oppstå og nullstilles automatisk

Fördelar

Små detaljer som gör stor skillnad!
Image
1

Kompakta Kontrollpanele

Med modern design och dolda fästskruvar.

Image
2

Den Runda Utskärning

Runt monteringshål, packning monterad på panelen och dolda skruvhål ger snabb, enkel och felfri montering varje gång.

Image
3

Side-Power Bogpropeller

Kommer som standard med marknadens bästa skydd mot både tekniska och eventuella användarfel.

Image
4

Lättviktspropellrar

I kompositmaterial som är otroligt starkt och påverkas varken av galvanisk ström eller annan korrosion, detta gör dom perfekta för ändamålet till alla storlekar.

Image
5

Härdade SpiralskurnA

Drev ger längre livlängd, lägre ljudnivå och gör det möjligt att tillverka ett mer kompakt växelhus än motsvarande med en standardväxel.

Image
6

Producerat och Ihopsatt med Perfekta Toleranser som Målsättning

Kvalitetskomponenter rakt igenom sörjer för lång livslängd och kvalitet beräknad för yrkesbruk.

Image
7

Side-Power har Utvecklat Elektromotorer

Med tanke på hög effektivitet och effekt under alla förhållanden på sjön. Vi har samtidigt alltid haft högsta fokus på säkerhet och monteringsvänlig utformning.

Image
8

Kontrollpaneler med Barnsäker Aktivering

Och automatisk tidsinställd avstängning för att förhindra ofrivillig körning.

Image
9

Andra Joystickpaneler

Kan se likadana ut, men Side-Power använder enbart silikonbaserat gummi med högsta UV-skydd för längsta hållbarhet.

Image
10

Side-Powers Offeranoder

Är monterade på utsidan av propellern. Dom är därmed lättillgängliga för kontroll och utbyte, utan att propeller eller någon annan del på växelhuset måste demonteras.

Systemöversikt

Ett komplett system

Består av följande komponenter som bogpropeller, tunnel / aktertrumma, kontrollkabel, huvudströmbrytare med säkring, kontrollpanel och strömkablar. Man kan enkelt utöka med flera kontrollpaneler eller fjärrstyrning vid behov. Man bör välja att använda Side-Powers automatiska huvudströmbrytare för ökad säkerhet. Denna aktiveras från kontrollpanelen så att det endast går ström till elmotorn när kontrollpanelen är påslagen. Där den automatiska huvudströmbrytaren installeras, använder man sig av 5-ledad kontrollkabel från panel till huvudströmbrytaren, från huvudströmbrytaren till reläet på elmotorn används 4-ledad kontrollkabel. Vid manuell huvudströmbrytare använder man sig av 4-ledad kontrollkabel genom hela systemet samt att systemet kompletteras med en separat säkringshållare.

Side-Power systemskisse analogt signal 

De kraftiga elmotorerna drar mycket ström, så det är viktigt att man dimensionerar strömkablar riktigt och använder sig av ett anpassat batteri för att upprätthålla bogpropellerns effektivitet. Det är den faktiska spänningen mätt på elmotorn under drift som bestämmer effekten. Den viktigaste faktorn vid val av batteri, är batteriets förmåga att hålla spänningen uppe under krävande last. Detta värde mäts i CCA (Cold Cranking Amperes). Ni finner minimikraven till respektive modell under tekniska specifikationer. I några installationer använder man sig av separat batteri i närheten av bogpropellern för att minimera spänningsfall i kablar. Sleipner rekommenderar att montera dessa i en ventilerad batterilåda. Detta gäller för alla typer av batterier, också batterier som kallas för täta batterier , då dessa har en övertrycksventil som utlöses vid överladdning.

Plassering og installasjon

Fra vårt samarbeid med mange anerkjente båtbyggere, har vi høstet mye erfaring og utviklet produkteregenskaper som sikrer en enkel og korrekt thrusterinstallasjon.
 • Kompakte enheter
 • Hurtigkobling på alle kontrollkable
 • Lett tilgjengelig hovedstrømsterminaler på thruste
 • Lettplasserte manøverpaneler med enkel montering
 • Rask og sikker propellmontering med nylockmutter
 • Hekkthrustersatser i glassfiber/komposittplast
 • Lett tilgjengelige sinkanoder
 • Forfyllte tette girhus

Dimensionering

Principiellt ger varje bogpropeller en viss effekt till båten, men för att få de optimala egenskaperna, är det viktigt att bogpropellern är dimensionerad för att ge tillräcklig tryckkraft i alla båtens förhållanden.

Idag kommer flesta båtar med bogpropeller monterad standard från fabriken. De flesta fabrikmonterade bogpropellrarna uppfyller kraven i de flesta båtar i normala fall, men för vissa skeppare, kan det vara smart att överväga en mer kraftfull bogpropeller för de som använder båten under mer krävande förhållanden än den genomsnittliga användaren. De flesta båtbyggarna erbjuder därför bogpropeller uppgradering vid kundens önskan.

Om man vill förenkla användandet av båten ensam, kan ett DC Effektkontroll system i kombination med bogpropeller och akterpropeller ge värdefull hjälp genom att ansluta med den unika Hold-funktionen.

Bogpropellerns effekt i båten avgörs i huvudsak av båtens vindfång och inte av båtens vikt, som är en generell uppfattning. När vi känner till båtens totala vindareal, båtens vändpunkt och tunnelns placering, kan vi beräkna vindkraften mot båtens areal och centrala punkt. Därav kan vi beräkna hur mycket kraft som behövs för att trycka bogen upp mot vinden vid en speciell vindstyrka.

Exempel

Vid beräkning på en 45 fots båt är det 4 bogpropellrar att välja mellan i det så kallade standardområdet. Om båten har ett litet vindfång och bara används under bästa förhållanden med lite vind kan du välja en SE80. Behövs det mer dragkraft utan att man kan öka tunneldiametern är SE100 alternativet. Om båten har plats till större tunneldiameter kan man öka till 215mm eller 250mm för att hitta det bästa alternativet till båten. OBS: Vid ökad tunneldiameter blir bogpropellern mer energieffektiv.

Slutsats

De två huvudfaktorerna för att dimensionera en bogpropeller är:

 • Båtägarens krav på tryckkraft
 • Båtstorlek och skrovtyp
 

Side-Power-dimensjonering-tabell-elektriske-thrustere

Thruster Modell SE130/250T SE170/250TC
Thruster Position A 10,9 m/sek 12,3 m/sek
Thruster Position B 11,5 m/sek 13,0 m/sek

Side-Power dimensions example

De två ex. ovan visar vilken vindhastighet två olika bogpropellerinstallationer klarar att övervinna.