Hydraulisk Styrning

Hydraulisk styrning

Sleipner Motor har utvecklat och producerat marineprodukter sedan 1908 och Steering-Power hydrauliska styrsystem för båt sedan 1991. Vi satsar mycket på utveckling av nya produkter, samt videreutveckling av produkter vi redan har i vårat sortiment. Vår nya serie med rattpumpar är ett resultat av detta och samtidigt för att vi har ett tätt samarbete med båtbyggerier i Skandinavien.

Fördelar

Vilka fördelar får man med ett hydrauliskt styrsystem?

Side-Power hydraulisk styring_Sleipner Motor ASAlternativet till hydraulisk styrning är kabelstyrning eller andre typer av mekanisk styrning. Typiska problem med mekaniska styrningar är att de inte är så exakta och ofta upplevs vingliga och släpper man ratten några sekunder är man ur kurs. Detta betyder mycket rattande och kan upplevas att styra båten som både stressande och jobbigt. Med SteeringPower blir dessa problem endast ett minne:

  • Säkrare och mer precis styrning.
  • Mer stabil kurs med minimal användning av kraft - mycket lättstyrt!
  • Integrerad backventil gör det möjligt att släppa ratten under fart utan att båten skär ut ur kurs. 
  • Mycket litet mekaniskt slitage bäddar för lång hållbarhet och minimalt underhåll. 
  • Bästa alternativ om man önskar två eller flera styrpositioner. Autopilot kommer vara mer effektiv när roder, drev eller vattenjet styrs via hydraulik.

De flesta upplever att skillnaden i styrkomfort mellan en båt med mekanisk styrning och en båt med hydraulisk styrning är större än skillnaden mellan en bil med och utan servostyring.

Båtar med roder eller drev använder samma typer rattpumpar men kräver olika typer av styrcylindrar. Steering-Power leverar styrsystem för båda systemen.

Styrplatser

  • Du kan välja mellan en eller flera styrpositioner.
  • Enkel installation.Lätt, säker och precis styrning.
  • Den inbyggda backventilen gör att ratten inte blir påverkad av krafterna från rodret.
  • Du kan släppa ratten, och rodret står kvar i inställd position.
styring drev enkel
styring drev dobbel

Skisse hydraulisk styring med autopilot

Autopilot

Alla våra styrningar är förberedda för montering av autopilot. Med att montera en elektrohydraulisk pump, kan din styrning bli manövrerad av en Autopilot.

På illustrasjonen ser du et eksempel på installasjon av elektrohydraulisk pumpe med henholdsvis en og to styreposisjoner.

Styrning för Yrkesfartyg

Vis kategori

Styrcylindrar

Vis kategori

Rattpumpar

Vis kategori

Tillbehör Hydraulik

Vis kategori

Reservdelar

Vis kategori